Yoga World
Annons
Annons
Hälsa

Yoga + psykoterapi = sant

bååda2

Att yoga är bra för vårt välmående är vi alla överens om, men kan yoga även hjälpa oss att nå djupare och lösa problem som man inte kommer åt enbart genom att prata? För psykoterapeuten Hannah Lukka är svaret definitivt ja. Sedan några år tillbaka behandlar hon sina patienter med en kombination av samtalsterapi och yoga – och det med fantastiska resultat!

Mitt arbete som samtalsterapeut med inriktning mot KBT/relationell psykologi utgår Hannah Lukka ifrån att vi människor är biologiska, psykologiska och sociala varelser, och att man ska ta hänsyn till alla dessa aspekter vid en eventuell behandling av psykisk ohälsa.

– Till mig kommer människor med alla tänkbara problem, från lätt depression och ångest till svåra trauman eller relationsproblem, säger Hannah.

Hennes holistiska synsätt har gjort att hon redan tidigt i sin karriär provade ett lite annorlunda grepp för att få bukt med sina patienters problem, nämligen att kombinera samtalsterapi med yoga.

– Jag insåg redan under min utbildning att modern psykologi och yoga egentligen handlar om  samma sak, man använder bara olika termer. Psykologin är teorin medan yoga är den praktiska, upplevelsebaserade delen. När jag förstod att jag kunde hjälpa mina patienter att uppleva det vi talade om blev det naturligt för mig att börja rekommendera yoga som en del i behandlingsprocessen.

Redan på Hannahs första jobb, som sjukhuskurator på en avdelning där merparten av patienterna hade cancer, började hon förespråka yogans läkande kraft.

– För många av dem hade livet kraschat av olika anledningar, och jag förstod att ett samtal var lönlöst så länge det inte fanns en grundtrygghet i tillvaron, exempelvis ekonomi, fungerande stöd och kontakt med familj och myndigheter. Många gånger fungerade inte heller grundläggande behov så som rätt mathållning eller sömn. Därför fokuserade jag på att skapa dessa betingelser innan det terapeutiska arbetet kunde ta vid. Och eftersom en del av mitt arbete även gick ut på att söka fonder för rekreation och återhämtning blev det naturligt att jag började tala om yoga.

Släppa trauman

Men att kombinera traditionell samtalsterapi med yoga är kontroversiellt och Hannah har både blivit ifrågasatt och kritiserad för sitt sätt att arbeta. De fina resultaten, där patienter tillfrisknar från djupa trauman och kan släppa gamla mönster helt och fullt en gång för alla, talar dock för sig själva och Hannah är fast besluten att fortsätta arbeta med sin metod, som hon hoppas att fler terapeuter ska ta till sig och börja använda sig av.

Annons
Annons

– Fler och fler känner till och är nyfikna på yoga, speciellt yngre människor. De flesta är oerhört positiva till att ge det en chans! Och många gånger har patienter redan använt sig av yoga utan att veta om det. Mindfulness, andningsövningar och stretchövningar har ju sina rötter i den gamla indiska yogafilosofin.

Hannah är inte själv yogalärare utan samarbetar med Lars Hallén, som har flera års utbildning och stor erfarenhet av yoga, meditation och avslappning.

– Om yoga utförs på ett dedikerat och närvarande sätt har den en förlösande effekt, så att kombinera dessa två behandlingsformer är mer än bra – jag skulle säga att det är en absolut nödvändighet att använda sig av yogans verktyg i den läkande och själsligt expanderande processen. De psykologer och terapeuter som i framtiden inte kommer att kombinera yogans medel med psykoterapi kommer att utgöra en föråldrad och förlegad grupp, säger Lars.

Behandlingstiden varierar, efter en rekommendation från Hannah träffar en del patienter Lars en eller ett par gånger, medan andra behöver en längre tids kontakt.

– Förhoppningen är att patienten ska bygga en ny livsstil som blir hållbar livet igenom. Yoga är, som allt annat, en färskvara. Man behöver träna hela tiden för att fortsätta uppleva fördelarna med den.

De flesta patienterna börja märka skillnad nästan direkt.

– Det kan handla om allt från avslappning till förmåga att komma i kontakt med sig själv eller helt enkelt inre frid. Många får aha-upplevelser. Jag vet inte hur många gånger jag har hört en patient säga ”nu förstår jag vad du menar!” säger Hannah.

båda-2

Stress, depression och ångest

För att en läkningsprocess ska kunna ta sin början handlar det om att balansera kropp och tanke, och den förlösande effekten nås just genom kombinationen av att prata om sina känslor, samt uppleva dem fysiskt.

– Genom att tala kan patienten skapa sammanhang, sätta ord på sin upplevelse samt förstå och se olika livsmönster. Men samtalet hjälper bara till en viss gräns. Känslor och upplevelser fastnar i kroppen och utan att ta hand om sina fysiska blockeringar blir det svårt att släppa de trauman man går och bär på. Genom att integrera yoga kan patienten uppleva läkeprocessen och den fysiska förändringen, hur det känns att slappna av och vara närvarande i nuet.

Hannah förklarar att metoden fungerar speciellt effektivt på människor som söker hjälp för stress, depression, ångest och utbrändhet.

– Det gäller egentligen alla tillstånd som uppkommer då man inte är i kontakt med sina affekter och sin kropp. Läkningsprocessen börjar inte förrän man tar hand om helheten och börjar jobba med att förankra förståelse i upplevelse. Det handlar om att tala till människans olika delar på rätt sätt.

En enhet, ett system

Både Hannah och Lars är överens om att alla som går i psykoterapi skulle få ut så mycket mer av sin behandling om den kompletterades med yoga.

– I väst delar vi upp kroppen och själen, och däri ligger problemet. Det finns bara en enhet, ett system, som ständigt växelverkar med alla sina beståndsdelar. Så länge vi envisas med att inte se det kommer vi inte kunna uppnå välbefinnande.

De är övertygade om att metoden är framtidens sätt att behandla psykisk ohälsa.

– För mig är hälsa så mycket mer än frånvaro av sjukdom, det är snarare ett tillstånd av välbefinnande och glädje. Yoga är det mest eleganta och lättillgängliga verktyg jag någonsin arbetat med för att förverkliga vår mänskliga potential, säger Hannah.

Text: Sofia Ekholm Foto: Albin Rylander

Varför inte ta en titt in på Sofia Ekholms blogg och läsa om det där med ångest…?

Lämna en kommentar

Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns i våra användarvilkor. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.