Yoga World
Annons
Annons
Yogafilosofi

Tamas, rajas och sattva – bli kompis med de tre gunorna och få ett bättre liv

I yogans uråldriga visdom pratas om tre övergripande kvaliteter eller gunor (på sanskrit betyder guna rep eller slinga, tänk tre hårslingor som flätas samman till en fläta).

Enligt samkhya-filosofin består allt som har skapats (prakriti, sanskrit för ”det material världen består av”) av olika kombinationer av dessa tre rep eller kvaliteter. De är närvarande i alla levande varelser, all materia, alla tankar, personligheter och erfarenheter i olika och evigt föränderliga proportioner.

1. Tamas

Tamas manifesteras som mörker, tröghet, dvala, slöhet, illusion, tyngd. Tamas kan ses som det förflutna, din lott i livet, det givna.

2. Rajas

Rajas manifesteras som passionerad energi, starka känslor, begär, aktivitet, sorg. Rajas kan ses som framtiden, önskningar och yttre omständigheter.

Annons
Annons

3. Sattva

Sattva associeras med harmoni, kunskap, lycka och godhet. Sattva är nuet, upplysning och medveten utveckling.

DOMINERANDE GUNOR

Dessa tre kvaliteter är i en konstant föränderlig relation med varandra. Varje upplevelse vi har består av de tre gunorna i olika proportioner.

  • När vi känner oss mestadels sattviska känner vi oss klara, lugna och harmoniska.
  • När vi är i ett rajasiskt tillstånd känner vi oss passionerade och hyperaktiva. Hjärnan snurrar igång utan att vi kan få stopp på den.
  • När vi känner oss tamasiska känner vi oss lata. Vi kan inte komma ur sängen, känner oss omotiverade och liksom släpar oss igenom tillvaron.

Vi behöver alla tre kvaliteterna i vårt liv. Vi behöver rajas för att komma igång  på morgonen, sattva för att förstå och få klarhet och visdom, och tamas för att få oss att stanna och vila.

HELA CIRKELN

Här kommer ett exempel på hur de tre gunorna samspelar för vilket humör vi är på. Säg att vi är på sattviskt humör; vi är nöjda med livet som det utvecklar sig, är närvarande och tar allt som det kommer. Det här tillståndet kanske varar ett tag, men tenderar därefter att förvandlas till ett övermätt tillstånd där nöjdheten förvandlas till lathet och vi börjar ta saker och ting för givna. Det här utvecklar sig till en tamasisk sinnesstämning, och får dig att känna dig omotiverad och tung.

Det är här rajas kommer in i bilden och bryter upp det tamasiska tillståndet. Du tröttnar på försoffningen och börjar göra något för att komma igång, genom ambition och passion. Och så slår det över, med hyperaktivitet och ångest runt hörnet. Det kaosartade tillstånd som rajas försätter dig i får dig att stanna upp och kontemplera, och så kommer vi tillbaka till det sattviska tillståndet av förståelse och klarhet. Den här cykeln kommer att upprepa sig själv genom livet; det är bara de tre gunorna som agerar på varandra, livets natur.

FINNA BALANS MED HJÄLP AV GUNORNAS VISDOM

Om vi inte vet om det här kan vi bli väldigt fästa vid de olika tillstånden, och fastna i tron om att det sattviska tillståndet är där vi ska vara hela tiden. Om vårt sinne börjar skapa en idé om ett idealtillstånd, något du ska vara, kommer du att bli rajasisk i jakten på att uppnå det.

Syftet med yogapraktiken är inte att göra dig sattvisk – du har ju precis lärt dig att sattva följs av tamas, vilket bäddar för besvikelse om du tror att yogan är vägen till evig bliss.

Syftet är snarare att komma till insikt om att allt är okej, eftersom det är det som är balans i livet. Det är faktiskt ganska komiskt – så fort vi inser att alla upplevelser ”bara” är de tre gunorna som agerar på de tre gunorna så börjar mystiska saker hända… Vi behöver inte konstatera att vi är sattviska när vi är det. Och när vi sedan går in i ett tamasiskt tillstånd räcker det att vi konstaterar att det handlar om ett naturligt förändringsmönster. När passionen sedan slår till och skakar om allting så kan vi återigen konstatera att det handlar om att gunorna agerar på gunorna! I slutändan handlar allt om att uppskatta livets utvecklingsprocess. Om vi inte klarar det riskerar vi att fastna, bli besatta och i slutändan besvikna.

SLUTSATS

Yogamästaren B.K.S. Iyengar skriver att stabilitet är något vi kan öva på och, till sist, bemästra. Vägen till att odla den stabiliteten går via balans, vilket han definierar som att vara i nuet: Att vara närvarande här och nu kräver inte att du befinner dig i ett särskilt tillstånd eller är på ett visst humör. Du kan vara närvarande oavsett om du känner dig tamasisk, rajasisk eller sattvisk! Vetskapen om att alla dessa tillstånd kommer att följa på varandra gör det lättare att ta ett kliv tillbaka och njuta av att se livet utvecklas och göra sin grej. Så observera det och var närvarande snarare än att fastna i tron om att du måste vara på ett särskilt sätt. Jag hoppas att det här skänker lite perspektiv i sökandet efter balans och lycka!

Text: Esther Ekhart

LÄS MER: “Vad är upplysning?” Björn Natthiko Lindeblad tar sig an en stor fråga
LÄS MER: Lär dig mer om yogaträdets grenar

Sara Valfridsson

Sara Valfridsson

Chefredaktör
[email protected] 0470-76 24 00

1 kommentar

Lämna en kommentar

Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns i våra användarvilkor. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.