Yoga World
Annons
Annons
Hälsa

Solarplexus och det autonoma nervsystemet

Går det att skapa en medveten kontroll över nervsystemet via solarplexus?

Rent fysiskt är solarplexus en punkt med en samling nervceller belägen ungefär i höjd med mellangärdet, bakom bukspottskörteln och strax under det ställe där revbenen går samman. När du utför yogisk andning och djupandas ända ner i magen (vilket utgör en del av de flesta yogaklasser) via diafragman så stimulerar du solarplexus. Bara detta är fascinerande i sig, men nu ska vi gå ett steg längre och undersöka hur du kan ta en medveten kontroll över det autonoma nervsystemet via just den här punkten.

Det sympatiska respektive parasympatiska nervsystemet

Dessa två olika grenar av det autonoma nervsystemet reglerar en mängd funktioner i kroppen som sker bortom vår kontroll. Det sympatiska nervsystemet utlöser flykt- och kampresponsen när vi hamnar i stressiga situationer. Solarplexus agerar som ett slags mittpunkt för den delen av det sympatiska nervsystemet som har sitt center i magen, och kopplar samman det med viktiga inre organ, blodkärl och körtlar i buken.

Signaler från det sympatiska nervsystemet med center i solarplexus främjar:

  • Hämning av ämnesomsättning, avtagande tarmrörelser och mindre utsöndring av vätskor som bidrar till matsmältningen.
  • Omvandlingen av glykogen till glukos i levern (styr blodsockerbalansen).
  • Utsöndringen av adrenalin och noradrenalin i binjurarna (ökar nivåerna av stress i kroppen och påverkar beteende, motivation och uppmärksamhet).

Det parasympatiska nervsystemet styr i sin tur tillståndet av vila och återhämtning i kroppen. Vagusnerven spelar en stor roll här, och även solarplexus kopplas in som en ”samlingsstation” för de nedersta delarna av vagusnerven, samt sänder ut parasympatiska signaler till tarmarna, njurarna och mjälten. Solarplexus leder också nervimpulser från magtrakten tillbaka till det centrala nervsystemet. I den sista delen av en yogaklass, under avslappningsdelen, främjar dessa signaler ökad medvetenhet i hög grad.

LÄS OCKSÅ: Lär känna manipura – solarplexus-chakrat

Medveten kontroll av solarplexus

Solarplexus är som vi tidigare beskrev ett centrum för nervimpulser. Det innefattas i sin tur av en rad olika mindre nervplexa som skickar impulser till bukens olika delar: mjälten, levern, magsäcken, gallblåsan, tarmarna, bukspottskörteln och njurarna. I solarplexus finns områden som styr nervimpulser till och från respektive organ. Den del av solarplexus som rör levern är störst och den mottar filament från den högra mellangärdesnerven. Mellangärdesnerven innerverar diafragman, som är den viktigaste andningsmuskeln, och styr dess rörelser.

Annons
Annons

Den högra mellangärdesnervens koppling till tarmens nervplexa i solarplexus indikerar att diafragmans rörelser påverkar vad som sker i solarplexus (och därmed det autonoma nervsystemet) och vice versa. Man har därför kunnat konstatera att den som med en medveten andningsteknik, som stimulerar diafragman vilket praktiseras i asanas och pranayama, kan påverka vad som sker i solarplexus. Vad man sett är att denna påverkan i sig kan resultera i en bättre balans mellan flykt- och kampläget under stress, och viloläget i det parasympatiska tillståndet då kroppen återhämtar sig. Genom att försöka visualisera mellangärdesnervens koppling till solarpexus och hur den går via diafragman kan du få en bättre förståelse för hur djupandning och ökad medvetenhet kan vara kraftfulla verktyg för att uppnå exempelvis följande:

  • Förbättrad matsmältning och ökat näringsupptag.
  • Bättre blodsockerbalans.
  • En mer balanserad adrenalinutsöndring, vilket påverkar hur vi upplever det tillstånd då kroppen försätts i flykt- och kampläget, men som även styr beteende, motivation och uppmärksamhet.
  • En ökad förmåga att förnimma de vitala organen i magen.


Yogan lär oss att vi i grunden har ett rent sinne eller medvetande samt att det finns tre energikroppar: den fysiska, den astrala och den kausala kroppen. Den astrala kroppen omfattas av 72 000 subtila energikanaler, så kallade nadis. Sju chakran, olika nätverk av dessa energikanaler, löper utmed den centrala energikanalen som är belägen i ryggraden. Varje chakra i den astrala kroppen är kopplat till ett nervplexa i den fysiska kroppen. Solarplexus är här den fysiska motsvarigheten till manipura chakra, beläget kring naveln.

När vi praktiserar asanas och pranayama, eller hathayoga generellt, så möts de två stora energierna i den astrala kroppen (prana respektive apana, eller ha [solen] och tha [månen]). De förenas i manipura chakra (därav ha-tha-yoga). I den fysiska kroppen kan detta sägas motsvara hur det sympatiska och parasympatiska nervsystemet balanseras mot varandra. Prana, nadis och chakran är subtila till sin natur – det är inte ovanligt att tvivla på om de verkligen existerar. Genom att försöka se för ditt inre hur nervimpulserna färdas från mellangärdesnerven till solarplexus via diafragman är det lättare att realisera bilden av solarplexus som en samlingspunkt och känna in denna punkt. Att uppmärksamma de fysiologiska förändringarna som äger rum kan leda till att du upptäcker något mer subtilt, nämligen din livskraft eller prana, som existerar ”bakom” eller snarare ”inom” nervsystemets impulser.

Andningsuppehåll i pranayama

När vi håller andan verkar det som att andningsorganens aktivitet upphör: du andas in, diafragman drar ihop sig och förblir i detta läge och lungorna är fyllda med luft. Dock fungerar diafragman så att den endast kan dra ihop sig om den får ett konstant flöde av nervimpulser längs med mellangärdesnerven. Varje impuls som färdas längs med högra sidan av mellangärdesnerven har en koppling till solarplexus, vilket i sin tur innebär att det finns en direkt påverkan på det autonoma nervsystemet. Så sett från nervsystemets synvinkel är ett andningsuppehåll i högsta grad något dynamiskt!

Andningsuppehåll utgör en viktig del av pranayama, till exempel när det gäller växelvis näsborreandning (anuloma viloma) och reningsteknik för lungorna (kapalabhati). Många som utövar pranayama regelbundet upplever att andningsuppehållen ger dem värme, dragningskraft, lätthet och fyller dem med energi i magtrakten. Genom avslappning, visualisering och djup koncentration kan dessa förnimmelser ledas till det sjätte chakrat ajna chakra, också kallat det tredje ögat eftersom det är beläget mitt emellan ögonbrynen. Detta chakra kopplas till inre klarsyn, intuition och en visionär förmåga, och kan härledas till aktivitet som pågår i solarplexus såväl som i nervsystemet, men även som en rörelse av livsenergi (prana) i nadis och chakran i den astrala kroppen.

LÄS OCKSÅ: En yogasekvens för kroppens kärna

Från omedveten till medveten

Yoga handlar mer om kvalitet än kvantitet. Kvaliteten i detta påstående syftar på att du som yogi ska öka din medvetenhet, det vill säga bli mer medveten om vad som pågår i din kropp och ditt sinne, samt både acceptera de förändringar som sker här och hitta en balans och harmoni. Den kontroll som den yogiska andningen möjliggör när det gäller nervsystemet, som går via solarplexus, öppnar upp en väg att nå en högre medvetandegrad. Varje nytt andetag är således en möjlighet att bli mer medveten.

Text: Swami Sivadasananda

LÄS OCKSÅ: Chakraguiden – vilka chakran finns det?
LÄS OCKSÅ: 10 positioner för inre vägledning

Sara Valfridsson

Sara Valfridsson

Chefredaktör
[email protected] 0470-76 24 00

Lämna en kommentar

Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns i våra användarvilkor. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.