Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns på https://yogaworld.se/anvandarvillkor/. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.

Yoga World
Annons
Annons
Annons
HälsaYoga

Kan yoga lindra astmasymtom?

En undersökning som publicerats i Cochrane Library tyder på att yoga kan ha en fördelaktig effekt på symptomen och livskvaliteten hos människor som lider av astma.

Astma är en vanlig kronisk sjukdom som drabbar ungefär 300 miljoner människor runt om i världen. Några av de symptom som astmatiker upplever omfattar hosta, andnöd, väsande och pipande ljud vid andning och tryck över bröstet.

I Cochrane har man publicerat en artikel där man sammanfattat resultaten av randomiserade studier där man kommit fram till att yoga i viss mån faktiskt kan förbättra livskvalitet och symptom hos astmatiker.

Annons
Annons

Man utförde 15 randomiserade och kontrollerade studier som omfattade 1 048 kvinnor och män i Indien, olika delar av Europa och USA. Deltagarna hade till större del mild till måttlig astma som pågått mellan sex månader och 23 år. Sex av studierna tittade enbart på andningens inverkan vid yoga, medan de andra utvärderade effekten av yoga i form av andning, hållning och meditation. De flesta deltagarna fortsatte ta sin astmamedicin under studiens gång.

Forskarna hittade måttliga bevis på att man i fem av studierna lyckats reducera astmans verkan på människors livskvalitet, men de flaggar dock för att det kommer behövas fler högkvalitativa studier med ett större antal studiedeltagare för att man ska kunna dra några definitiva slutsatser.

Ett steg i rätt riktning tycker vi och hoppas på fler yogastudier och positiva forskningsresultat i framtiden.

Källa

Läs om 20 minuter yoga för hjärnan.

Lämna en kommentar