Yoga World
Annons
Annons
Yoga

Bygg en hållbar yogapraktik

I samarbete med yogaläraren och legitimerade fysioterapeuten Magnus Ringberg utforskar vi hur man bygger en hållbar och meningsfull yogapraktik. Något av det mest relevanta, och som vi kanske kan behöva bli påminda om då och då, är att yogan alltid kommer att se annorlunda ut beroende på vem som utför den.

Hur bygger man en hållbar yogapraktik? Vad är viktigt att tänka på när man utövar yoga, oavsett om man är nybörjare eller har praktiserat länge? Magnus Ringberg är utbildad fysioterapeut med mångårig erfarenhet som yogalärare. Han är en omtyckt tränare som inspirerar blivande yogalärare via sitt koncept Space M Yoga och håller workshops och utbildningar både i Sverige och utomlands.
I bygget av en hållbar yogapraktik behöver vi förstå vår individuella anatomi, det vill säga att du som yogar behöver anpassa positionerna du gör till din egen kapacitet så att de blir tillgängliga för just dig.

Yogan kommer alltid att se olika ut beroende på vem som utför den, eftersom vi alla är byggda olika och har olika förutsättningar. Det finns med andra ord inga perfekta linjer eller några optimala positioner som passar alla.

– Många blir inspirerade av rörelserna inom yoga och vill kunna göra likadant. Det är jättebra att hitta inspiration, men man måste vara medveten om att det inte är säkert att det kommer att se likadant ut för en själv som när någon annan praktiserar. Vår individuella anatomi ger oss olika förutsättningar. Proportioner mellan kroppsdelar är exempelvis en faktor som påverkar, men även ledernas form och placering i skelettet. Om vi skulle ställa tio personer på rad och be dem sätta sig på huk skulle det bli olika rörelsestrategier, på grund av anatomiska variationer men också tidigare erfarenheter och upplevelser av liknande rörelsemönster. Vad som är grundläggande här är alltså att vi måste inse att det kommer bli variation; rörelserna inom yoga behöver få se olika ut.

“Rörelserna inom yoga behöver få se olika ut”, säger Magnus Ringberg.

VAD LINJERNA ÄR TILL FÖR

Magnus förklarar att många positioner i den traditionella yogan är kopplade till naturfenomen och estetiska linjer. Som exempel kan det vara att man ska efterlikna ett djur eller rikta kroppsdelarna som ett träd.

– Att skapa vackra linjer med sin kropp kan absolut vara relevant om man har det som syfte, men jag tror att många drar en koppling mellan perfekta positioner och resultat. Eller att man tror att man inte får någon effekt eller skadar sig om man avviker från den tilltänkta linjeringen. Det är lätt att vilja sätta likhetstecken mellan rörelsernas utseende och hur vi mår i kroppen, men det är mer komplext än så, säger Magnus.
Sedan finns det givetvis en pedagogisk aspekt här: linjerna och formerna gör det lättare att förstå hur vi ska positionera kroppen och instruktionerna finns där för att vi ska få lättare att verifiera och utföra en position.

– När dina yogalärare till exempel säger att armarna ska vara parallella med golvet eller att höftbenen ska peka mot taket när du utför en position, är detta ett sätt att göra det tydligt för dig hur du ska navigera din kropp. Men det finns ett litet dilemma med detta eftersom det inte betyder att vinkeln som du till exempel kan uppmanas att placera kroppen i alltid är den optimala eller det mest ideala läget för din kropp. Som ett exempel är 90 graders vinkel en sådan position som är lätt att förstå. Men andra instruktioner som till exempel kan handla om höfternas läge kan ibland vara ouppnåeliga, det vill säga hur man än gör så lyckas man inte uppnå instruktionen, och då ska man inte sträva efter en linjering till varje pris. Då är det mycket bättre att fokusera på det man behöver mest eller det som man faktiskt kan utföra.

Annons
Annons

Sedan menar Magnus inte att man ska strunta i att försöka träna sin kropp och sträva efter att uppnå rörelser och positioner som kanske känns svåra till en början. Kroppen kan förändras och vi kan bemästra rörelser som vi först trodde var omöjliga, men det måste ske utifrån relevant träning, baserad på hur kroppen ser ut i nuläget, och som så småningom trappas upp utifrån individuell kapacitet

– Alla kan gå ner i spagat. Det kommer bara ske på olika sätt, med olika anpassningar och det kommer att se olika ut. Hur rörelserna byggs upp eller bryts ner till lämpliga varianter kallar man för regression eller progression. När vi inte är vana vid en rörelse utför vi inte den så effektivt, men med tiden lär vi oss att programmera vilka delar av kroppen som ska aktiveras respektive vilka som kan slappna av, vilket ger oss erfarenhet och hjälper oss att klara mer.

Magnus tipsar om att skanna av kroppen nerifrån och upp och hjälpa alla kroppsdelar att samarbeta i rörelserna när vi yogar.

EN DEMOKRATISK SPRIDNING

Inom yogan framhåller man ofta ett helhetsperspektiv och Magnus berättar att för honom innebär det att ha kontakt med hela kroppen. Om du strävar efter att ha kontakt med hela din kropp så övar du dig på att kunna relatera till och integrera hela din kropp i din yogapraktik. Med detta som utgångspunkt menar Magnus att du kan få till en mer hållbar träning som du kommer att kunna hålla på med länge.

– Det är lätt att bli besatt av en kroppsdel eller ett område av kroppen, särskilt om man upplever smärtor eller har råkat ut för en skada. Här tror jag vi kan hjälpa oss själva genom att ”zooma ut” vårt perspektiv från isolerade platser och relatera till fler delar av kroppen, och på så sätt lära oss att sprida uppmärksamheten mer demokratiskt.

Magnus tipsar om att skanna av kroppen nerifrån och upp och hjälpa alla kroppsdelar att samarbeta i rörelserna när vi yogar. Hur man kan integrera flera sinnen utifrån var man befinner sig just nu kan också vara en bra fråga att ställa sig själv. Att anpassa rörelserna med olika former av hjälpmedel, till exempel yogablock, för att öka tillgängligheten är ytterligare ett tips.

– Hjälpmedel av olika slag kan också användas för att skapa mer progression eller utmaning i träningen, samt tydliggöra ytor i kroppen och skapa annorlunda referenspunkter när man försöker lära sig en position. I vissa yogatekniker används mycket redskap och det kan vara ett fantastiskt sätt att hitta en lämplig nivå utifrån sina mål och sin kapacitet.

Att vi har så oändligt många möjligheter när det kommer till vårt rörelsemönster är fantastiskt, men – för att återgå till inledningen – också anledningen till att det kommer att se annorlunda ut när vi yogar, och att det måste få vara så. Magnus förhoppning är att vi alla som utövar yoga kan rikta fokus på det som fungerar och använda det som en resurs till att fortsätta göra det som vi tycker är meningsfullt och inspirerande.

Text: Emma Samuelsson Foto: Per Norberg

LÄS OCKSÅ: Allt du vill veta om vagusnerven
LÄS OCKSÅ: Krigare 1

Sara Valfridsson

Sara Valfridsson

Chefredaktör
[email protected] 0470-76 24 00

Lämna en kommentar

Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns i våra användarvilkor. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.