Yoga World
Annons
Annons
Mat

Ät för en bättre planet

Om vi alla tänker lite mer på vad vi äter kan vi hjälpas åt att skapa en hållbarare värld.

Allt fler väljer att äta vegetariskt eller veganskt för miljöns skull, och visst hjälper det vår planet att välja mer grönt. Men förutom detta ser vi en stark hållbarhetstrend som breder ut sig, där alltfler – köttätare såväl som vegetarianer – har insett att vi måste hjälpas åt att ändra våra matvanor för att minska klimatpåverkan. Vår planet är fantastisk, och finns det nu saker vi kan göra för att se till så att den mår bättre, ligger det då inte i allas vårt intresse att göra det? Det finns i nuläget inte någon exakt definition av hur man ”äter hållbart”, men det handlar bland annat om att välja ekologiskt producerad och närodlad mat, samt välja produkter med märkningar som Fairtrade och Krav. Denna typ av certifieringar är en hjälp för oss konsumenter när vi står där och väljer i affären, men samtidigt är det viktigt att vi inte stirrar oss blinda på märkningar utan ökar vårt medvetande och ser till helheten – hur klimatet påverkas av maten vi äter från det att den odlas eller tillverkas tills dess att den ligger på vår tallrik.

Små förändringar kan göra stor skillnad i längden.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED HÅLLBARHET?

”Om samhällets livsmedelshantering ska bli mer hållbar måste resurser användas mer resurssnålt och miljöanpassat i livsmedelsproduktionen, transporter måste minska, förpackningar bli mer miljöanpassade och bidra till mindre avfallsmängder och matsvinn.” Så skriver Naturvårdsverket på sin hemsida, och det ger en bra bild över hur vi måste öka medvetenheten i stort. Vi är alla individer som gör egna val, alla vill inte sluta äta kött eller har inte råd att enbart handla ekologiskt och närproducerat – men alla kan göra något. Vi skulle behöva minska matsvinnet, och här kan vi alla hjälpas åt för att skapa en förbättring.

MATINDUSTRIN OCH DESS KLIMATAVTRYCK

All matproduktion i världen står för närvarande för omkring en tredjedel av den ökade växthuseffekten. Matindustrin är alltså en bov när det kommer till utsläppen av koldioxid och i synnerhet boskapsuppfödningen bidrar till den globala uppvärmningen. Lägg till detta skövlingen av skog, fordonsutsläpp och utfiskning av haven, som tillsammans i hög grad minskar möjligheterna till en hållbar matproduktion på sikt.

Annons
Annons

Havsmiljön: Fiskbestånden i haven minskar, helt enkelt därför att det fiskas upp för mycket innan alla olika arter tillåts föröka sig. Klimatet påverkas negativt, vissa arter riskerar att utrotas och hela havsmiljön hotas. En del forskare menar att om vi inte gör något omedelbart kommer det inte finnas någon fisk kvar år 2050.

Avskogning: Här handlar det om att människan skövlar skog på stora markytor i syfte att använda den till boskapsuppfödning. Att detta är ett akut problem för miljön beror delvis på att det utgör stor klimatpåverkan, men främst på att tusentals djurarter, som får sin naturliga miljö förstörd, hotas.

Detta är bara några få exempel på vad en icke hållbar matproduktion leder till – nu är det upp till vår generation att sätta stopp!

Text: Sarah Jackson

LÄS OCKSÅ: 7 anledningar att äta veganskt
LÄS OCKSÅ: Veganskt i lunchlådan

Sara Valfridsson

Sara Valfridsson

Chefredaktör
[email protected] 0470-76 24 00

Lämna en kommentar

Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns i våra användarvilkor. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.